Embajada de Thailandia
  Noticias / Todas las noticias
Noticias

ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้าง
com

ประกาศราคากลาง
com

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
com
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
com
ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างบริษัท Broker ศุลกากรเพื่อดำเนินการศุลกากรและขนส่งในการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง
com
การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ

ตารางแสดงราคากลาง
com
การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง
com

การจัดจ้างบริษัท Broker ศุลกากรเพื่อดำเนินการศุลกากรและขนส่งในการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ


ตารางแสดงราคากลาง
com
จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
com

ปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส

ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ

บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม


ประกาศราคากลาง
com
จัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ตารางแสดงราคากลาง
com
การปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (จัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

ประกาศราคากลาง
com
การจัดจ้างบริษัท Broder ศุลกากรเพื่อดำเนินการศุลกากรและขนส่งในการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา

ตารางแสดงราคากลาง
com
การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (การจัดจ้าง Broker ศุลกากรเพื่อดำเนินการศุลกากรและขนส่ง)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อ
com
รถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง
com

การปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส

ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ


ตารางแสดงราคากลาง
com
การปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลาง
com
การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงราคากลาง
com
จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา จำนวน 1 คัน

ประกาศราคากลาง
com

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
com
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างบริษัทนำเที่ยวสำหรับการเชิญผู้สื่อข่าวเยือนประเทศไทย โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ประกาศราคากลาง
com
การจัดจ้างบริษัทนำเที่ยวสำหรับการเชิญผู้สื่อข่าวเยือนประเทศไทย โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ประกาศราคากลาง
com

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
com
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ปีงบประมาณ 2561 สถานะวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศราคากลาง
com

  ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ปีงบประมาณ 2561 สถานะ 30 เมษายน 2561Exención del arancel de visa turista
com

ขอเชิญร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี 17 พ.ย. 59
com

ประกาศ

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

 

************************************************

 

เพื่อประกาศความจงรักภักดีของพสกนิกรปวงชนชาวไทย และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ

กรุงบัวโนสไอเรส ขอเรียนเชิญพสกนิกรปวงชนชาวไทยในอาร์เจนตินาเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 16.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่ Arribeños 1240 Belgrano กรุงบัวโนสไอเรส

                        กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี จะประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                        ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานในโอกาสแรก ในช่วงเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา 09.00 12.30 น. และ 14.00 17.00 น. ทางโทรศัพท์ 47800555, 4783-6412 หรือ 4780-3111 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiembargen@fibertel.com.ar

 

   

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

                         15 พฤศจิกายน 2559

 


หมายเหตุ

การแต่งกาย ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (50 วัน) 1 ธ.ค. 2559
com
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-----------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Arribeños ๑๒๔๐, (๑๔๒๖) Belgrano)

กำหนดการจัดงาน

๐๙.๓๐ น.      - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

๐๙.๔๕ น.      - จุดเทียนถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
                                      
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                     - ประธานกล่าวราชสดุดีและถวายความอาลัย

                     - จุดเทียนชัยมงคลพร้อมกัน

                     - เพลงสรรเสริญพระบารมี

                     - สวดพระพุทธมนต์

๑๐.๓๐ น.      - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

การแต่งกาย  สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพสีดำ

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธามอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ (ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

              

                                                                        (นายสว่างวัฒน์ ศรีมหาโคตร์)

                                                                                    อุปทูตฯ


ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร 21 ต.ค. 2559
com

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-----------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Arribeños ๑๒๔๐, (๑๔๒๖) Belgrano)

กำหนดการจัดงาน

๑๐.๑๕ น.      - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

๑๐.๓๐ น.      - พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

๑๑.๓๐ น.      - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑ รูป

๑๒.๓๐ น.      - ลาพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

                     - รับประทานอาหารร่วมกัน

การแต่งกาย  สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ : ชุดสุภาพสีดำ

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชาวไทยร่วมถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน

 

               ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 

               (นายสว่างวัฒน์ ศรีมหาโคตร์)

               อุปทูตฯ

 


ขอเชิญลงนามถวายความอาลัย 14, 17 - 21 ต.ค. 2559
com
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส

เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

-----------------

 

ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครอง
พระราชสมบัติได้
70 ปี นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามไว้อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 14 ตุลาคม และ 17 - 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ที่อยู่ 1240 ถนน Arribeños กรุงบัวโนสไอเรส

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน ตุลาคม .. 2559

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส


12th Asia Pacific Orchid Conference
com
12th Asia Pacific Orchid Conference : APOC12  http://www.apoc12.com/

BIG+BIH 2014 to Open With Thailand’s Latest Gift & Lifestyle Novelties
com
 

Stridently positive in their reaffirmation that the political situation in Bangkok has absolutely no effect on international trade events in the capital, the Department of International Trade Promotion  and the Thai Lifestyle Products Federation have together voiced strong confidence in hosting the Bangkok International Gift Fair 2014 and the Bangkok International Houseware Fair 2014 (BIG+BIH 2014), set for April 19-23, 2014.

Held at a safe and secure location far from any undesirable commotion, BIG+BIH 2014 will be taking place simultaneously at BITEC Bangna with smooth and fast commuting links to the international airport and major hotels in the city.

As one of ASEAN’s leading international trade fairs for gift and lifestyle products, this year’s BIG+BIH bring together more than 600 exhibitors, plus new and emerging designers as well as top-notch entrepreneurs, to showcase their latest designs and must-have collections for buyers and visitors from all over the world.

For further information, visit www.bigandbih.com or www.ditp.go.th

* * * * * * * * * *


Matrimonio en Thailandia
com

GUÍA GENERAL PARA LOS EXTRANJEROS QUE DESEEN CONTRAER MATRIMONIO EN THAILANDIA

 

 

1. La inscripción del matrimonio en Thailandia puede efectuarse en cualquiera de las Oficinas de Distrito.  La ley establece que, al presentar la solicitud, el ciudadano extranjero deberá presentar un testimonio de que es libre para contraer matrimonio expedido por su Embajada en Bangkok con la traducción certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Thailandia.

 

El testimonio de que es libre para contraer matrimonio debe incluir los siguientes datos:

 

1.1)             Nombre, apellido, nacionalidad, número de pasaporte, fecha de emisión, fecha de vencimiento y autoridad que lo expide;

1.2)             Dirección Permanente o Residente;

1.3)             Nombre y apellido del padre y de la madre;

1.4)             Ocupación o Carrera e Ingreso Anual (Sueldo Anual);

1.5)             Estado civil (soltero/a, divorciado/a, viudo/a);

1.6)             Que cumple con lo estipulado en el Código Civil y Comercial de Thailandia para contraer matrimonio con un/a ciudadano/a thailandes/a o extranjero/a.

1.7)             Nombres y direcciones de dos personas de contacto como referencia.

 

2. La Autenticación de la traducción del testimonio de que es libre para contraer matrimonio puede realizarse en el Departamento de Legalizaciones, Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encuentra en:

 

            123 Chaeng Wattana Road,

            Laksi District,

            Bangkok 11120

            Tel.: +66-2-575-1056

            Fax: +66-2-575-1054

            E-mail: consular04@mfa.go.th

            Horario de atención: 08.30 a 15.30 horas

 

Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Thailandia: http://www.consular.go.th

 


Songkran – Celebraciones del Año Nuevo Thailandés
com

Songkran -conocido en todo el mundo por su característica tradición de arrojar agua, ya sea salpicando un poco de agua con delicadeza o con las inofensivas pistolas de agua o hasta con baldes de agua en un espíritu festivo y con buena intención- es sin duda una solución refrescante para “combatir el calor” en la estación más calurosa del año.


Sin embargo “Songkran” encierra algo mucho más importante.


El Día de Songkran se celebra desde tiempos antiguos en el calendario solar thailandés como el Día de Año Nuevo.  La fecha coincide con el día en que el sol deja Piscis y entra en Aries, generalmente el 13 de abril de cada año.


Además de marcar un nuevo comienzo, Songkran es también un período de acción de gracias.  Es un período muy importante de reflexión sobre los muchos actos de bondad y amabilidad que cada uno haya experimentado personalmente y para recordar como esos actos de generosidad y compasión traen paz, felicidad y bienestar.  Songkran es también un período de reencuentros y de renovación de lazos familiares.


En un sentido más profundo Songkran es el proceso de limpieza y purificación; el agua simboliza el proceso de limpieza y significa pureza.


La mañana del Día de Songkran comienza con el ofrecimiento de una buena acción.  Los más jóvenes demuestran respeto a los mayores por medio de ofrendas y les piden la bendición.  El rito que acompaña esta demostración de respeto es sumamente elaborado en todos sus detalles.


Este gesto de respeto se manifiesta en una procesión muy colorida y vibrante.  Esto es Songkran y no se puede perder ni un momento de diversión o “sanuk”.  La alegría como así también los colores llamativos, las canciones y las danzas están a la orden del día.


Cuando finaliza la ceremonia de demostración de respecto como también la de arrojar agua, todos regresan a sus hogares para “arreglarse” y prepararse para las celebraciones, actos y entretenimientos de la tarde-noche.


Nuevos aranceles para las visas a partir del 1 de octubre de 2011.
com

A partir del 1 de octubre de 2011, el arancel para la visa será:

- Visa de Tránsito                                                                       US$ 35.-
- Visa de Turista (Una sola entrada)                                             US$ 40.-
- Visa de Turista (Dos entradas)                                                  US$ 80.-
- Visa de Turista (Tres entradas)                                                  US$ 120.-
- Visa de No Inmigrante (Una entrada/ 3 meses)                           US$ 80.-
- Visa de No Inmigrante (Entradas múltiples/ 1 año)                      US$ 200.-


Las Disposiciones del Ministerio del Interior de Thailandia, No. 27 (Era Budista 2546) y No. 28 (Era Budista 2549), según la Ley de Inmigración Era Budista 2522, establecen los aranceles para la visa en bahts (moneda de Thailandia). En caso de que los aranceles se cobren en otra moneda, las sumas son calculadas según el tipo de cambio entre el baht y la moneda correspondiente. Los nuevos aranceles para las visas arriba mencionadas NO responden a un aumento en el arancel de la visa sino a una variación en el tipo de cambio entre el baht y el dólar estadounidense. Los aranceles serán reconsiderados en el futuro siguiendo la variación del tipo de cambio.


Aviso sobre la Vacuna contra la Fiebre Amarilla
com

La Embajada Real de Thailandia informa que el Ministerio de Salud Pública del Reino de Thailandia anunció el 8 de abril, Era Budista 2553 (2010) que todos los RESIDENTES de la ARGENTINA y del PARAGUAY que deseen ingresar a Thailandia necesitan la VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.

 

Los viajeros de estos dos países deberán presentar el Certificado de Vacunación al funcionario de Inmigración.  Caso contrario, se les podrá aplicar dicha vacuna en el punto de ingreso o permanecer en cuarentena por un período no menor de 6 días. 

 

Lo anunciado comprende a todos los residentes de estos dos países sin importar la nacionalidad de los mismos.


Política Exterior y Política Económica Internacional
com
  1. Agilizar la promoción y el desarrollo de las relaciones con los países vecinos aumentando la cooperación entre el sector público, el sector privado, la gente y los medios de comunicación a fin de cultivar el mutuo entendimiento e infundir la cercanía entre todos los sectores, lo que conducirá a una cooperación amplia en la economía, el comercio, la inversión, la promoción del turismo, el transporte y en otras áreas dentro de marcos sub-regionales para promover las relaciones de buena vecindad.
  2. Crear unidad y promover la cooperación entre los países de la ASEAN a fin de hacer realidad el objetivo de crear una Comunidad de la ASEAN, así como también promover la cooperación con otros países en Asia a través de varios marcos cooperativos, y preparar todos los sectores para el paso hacia la Comunidad de la ASEAN en el 2015 en el ámbito económico, socio-cultural y de seguridad.  
  3. Asumir un rol creativo y promover el interés nacional en los organismos internacionales, específicamente en las Naciones Unidas y en los organismos regionales a fin de preservar la paz y la seguridad, promover el proceso democrático, los derechos humanos, el humanitarismo, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, como así también la cooperación y abordar todos los temas transnacionales que afectan a la seguridad humana.
  4. Afianzar la cooperación y la asociación estratégica con los países, grupos de países y organismos internacionales que juegan un papel importante en los asuntos mundiales a fin de aumentar la confianza en Thailandia, como así también construir capacidad e inmunidad para la economía thailandesa.
  5. Alentar los contactos de persona a persona con los países extranjeros, como así también promover una imagen positiva y la asistencia técnica con los países en desarrollo a fin de que la gente, los gobiernos y la comunidad internacional tengan actitudes positivas hacia el pueblo thailandés y hacia Thailandia.
  6. Promover la conciencia pública y la comprensión de los temas limítrofes y los cambios globales que afectan a Thailandia a fin de forjar consenso en la formulación e implementación de la política exterior.
  7. Apoyar la “Diplomacia de las Personas” para salvaguardar los intereses de los ciudadanos thailandeses, como así también proteger a los ciudadanos y  trabajadores thailandeses en el exterior, específicamente aquellos que se encuentran viviendo y trabajando en el exterior, además de afianzar y de promover el rol de las comunidades thailandesas en preservar la identidad Thai.
  8. Utilizar la conectividad regional dentro de la región y de las sub-regiones de la ASEAN a fin de expandir la base económica en términos de producción e inversión, priorizando el desarrollo de las provincias y grupos de provincias situadas a lo largo de los corredores económicos y zonas fronterizas.
  9. Coordinar la labor de las agencias gubernamentales en el exterior conforme a la política denominada “Equipo Thailandia” a fin de desempeñar los asuntos externos con eficiencia, eficacia y máxima calidad.
  10. Promover una estrecha cooperación con los países musulmanes y las organizaciones islámicas internacionales para crear un correcto entendimiento en el sentido de que Thailandia está trabajando para solucionar el tema de las Provincias Limítrofes del Sur, como tema interno importante, siguiendo el consejo de Su Majestad el Rey de “Comprender, Extender y Desarrollar”.

Centro para las Inversiones “One Start One Stop”(OSOS)
com

Thailandia ofrece al inversor Servicios Integrales en Un Lugar.

 

El régimen de promoción de las inversiones que ofrece Thailandia se encuentra desde hace mucho tiempo entre los más exitosos en Asia, debido a las sólidas políticas gubernamentales destinadas al sector privado como motor del crecimiento, teniendo el gobierno un rol secundario.

 

Para apoyar las inversiones del sector privado, el gobierno mantiene con regularidad reuniones con inversores a fin de identificar las formas de mejorar el clima de inversiones para todos los inversores.

 

Cuando el gobierno de Abhisit Vejjajiva asumió en enero de 2009, una de las tareas urgentes que fijó fue la de fortalecer la confianza del inversor.  Para lograrlo, su gobierno priorizó los temas vinculados a los inversores.  Uno de los temas planteados por los inversores en una serie de reuniones de consulta fue cómo facilitarle al inversor las relaciones con los numerosos organismos que se encuentran diseminados por todo Bangkok.

 

Para solucionar este punto, el primer ministro anunció planes para establecer un verdadero centro de servicios para los inversores.  El 23 de noviembre de 2009, se abrió el “One Star One Stop Investment Centre”, conocido como OSOS (Centro para las Inversiones).  El OSOS, que funciona como parte de la Junta de Inversiones,  está formado por personal de distintos organismos relacionados con la inversión y está ubicado en el piso 18 del Edificio Chamchuri Square (Rama 4/Phayathai Road) en el distrito comercial de Bangkok.

 

Para los hombres de negocios (thailandeses o extranjeros, importantes o pequeños, con promociones de la Junta de Inversiones o no) interesados en invertir en Thailandia, el Centro OSOS ofrece al inversor una amplia gama de servicios relacionados con la inversión.

 

Para comenzar, el personal del Centro OSOS ayudará al inversor con las diversas solicitudes cerciorándose de que el inversor comprende que se necesita para inscribir una empresa, para obtener privilegios relacionados con la promoción de inversiones, para obtener una licencia de empresario extranjero, para completar una evaluación del impacto ambiental, para solicitar permiso para la utilización del suelo en operaciones industriales, para obtener servicios públicos, etc.

 

Además de asistir al inversor con los trámites, el personal proveniente de las distintas agencias estará a mano para brindar asesoramiento en diversos temas.  Vale decir que si un inversor tiene una consulta que requiere respuesta de más de una agencia, en vez de ir de una oficina a otra en búsqueda de la respuesta, el tema puede ser tratado con los diversos expertos en el Centro OSOS.

 

Por otra parte, el Centro para Visas y Permisos de Trabajo (One Stop Service Center for visas and Work Permits) se trasladará al mismo lugar del Centro OSOS el 4 de enero de 2010.

 

Thailandia ha comprendido desde hace tiempo que ofrecer un paquete atractivo de incentivos fiscales a los inversores no es suficiente.  Para seguir siendo atractivo en el cada vez más competitivo plano de las inversiones es necesario brindar al inversor servicios, antes, durante y después de la presentación de una solicitud.  El establecimiento del Centro OSOS es uno de los pasos más recientes que ha dado Thailandia en pos de un ambiente cada vez más propicio para los inversores.

 

¿Dónde estamos?

Edificio Chamchuri Square, Piso 18

Phayathai Road, Pathumwan,

Bangkok 10330, Thailandia.

Tel.:  (662) 209 1100  (662) 209 1100

Fax: (662) 209 1199

Web:   http://osos.boi.go.th

E-mail: osos@boi.go.th


Información para Viajeros sobre la Disposición Aduanera
com

- La disposición aduanera thailandesa (Ley del Tabaco del año 1966-Era Budista 2509) prohíbe a cualquier persona ingresar a Thailandia con más de 500 gramos o 200 cigarrillos (1 cartón) por persona.  Los que violen esta ley serán pasibles de una multa de 467.5 baht por paquete (si los cigarrillos son para un fin comercial).  Los viajeros pueden colocar el exceso de cigarrillos en una caja ubicada en el canal verde (nada para declarar) antes de pasar por el puesto de inmigraciones.  Los que infrinjan esta disposición serán sancionados con una multa y se les confiscará el exceso de cigarillos.

- Para los grupos de viajeros, se recomienda que cada viajero lleve sus propios cigarrillos.  Los cigarrillos no deben ser traídos por una sola persona del grupo dado que los oficiales de aduana aplicarán la ley a aquellos que traigan consigo un volumen superior a la cantidad máxima permitida.

- La disposición aduanera thailandesa comprende a todas las personas que ingresen al Reino, sea cual fuere el propósito del viaje (en tránsito o bien para ingresar al Reino).  La ley abarca a todos los cigarrillos sin tener en cuenta dónde hayan sido adquiridos.

- Los viajeros que arriben a Thailandia podrán ingresar un máximo de 1 litro de licor por persona.


El Arroz Thailandés
com
El arroz, o "khao" en idioma thailandés, tiene de por sí un sabor dulce pero, los thailandeses nunca lo han consumido solo, sin nada.  El arroz reciéén cocido con un condimento como ser salsa de pescado o ajíes picantes cortados en finas tiritas, o bien mezclado con caballa frita acompañado con "namprik kapi" (una pasta de camarones) es un manjar.  La historia del consumo del arroz demuestra como éste ha sido siempre el pilar fundamental de la economía agrícola thailandesa: el arroz y los thailandeses son inseparables.

Se hace mención al arroz en muchas metáforas y proverbios populares.  Khao-mai pla-man, significa plato de arroz recién cosechado acompañado con pescado fresco, se utiliza para describir a los recién casados.  El Khao-daeng gaeng-ron - arroz integral y curry picante - simboliza la gratitud.

El arroz que se consume en Thailandia varía de una región a otra, dependiendo del clima y de la cultura.  El arroz glutinoso es más común en el norte y en el noreste, mientras que el arroz blanco o pulido es el alimento básico en la región central.

El arroz Hom Mali pasó a ser muy popular gracias a su exclusiva fragancia y calidad excepcional.  El grano de arroz blanco, bien pulido, y mediano, la mayor parte del cual crece en el noreste de Thailandia, suelta un bonito aroma cuando se lo cocina al vapor, y tiene una textura pegajosa.  El tipo de arroz más popular se lo conoce con el nombre de Kao Dok Mali 105, que significa "Jazmín Blanco 105".

Los ritos, las tradiciones y las canciones reflejan nuestros estrechos lazos con el arroz. Hay canciones sobre el cultivo y la cosecha del arroz, y la costumbre de unirse y de ayudarse entre vecinos para la cosecha se expresa en canciones folklóricas, en obras de teatro y en danzas.  La importancia que tiene el arroz se refleja notablemente en la Ceremonia Real de la Arada, a comienzos de cada estación lluviosa, un ritual muy antiguo que da apoyo moral a todos los agricultores.

El arroz puede prepararse de dos maneras - lavado o sin lavar.  La primera es la forma tradicional, pero la última se emplea más utilizando la arrocera eléctrica.

Muay Thai
com

Hace más de 1,000 años que el Muay Thai o boxeo thailandés se halla profundamente arraigado en la cultura thailandesa como el arte marcial favorito en Thailandia.  Sus origenes se remontan al Muay Thai Boran (boxeo antiguo) que era una forma de combate no armado que utilizaban los soldados de Siam (nombre anterior de Thailandia).  En la antigüedad, tanto el Rey como el común de la gente se entrenaban y practicaban este deporte.

En el Muay Thai Boran no se usaban guantes ni medias.  Las primeras reglas simplemente establecian que no se podia tener agarrado al oponente, tirar del pelo, sacar los ojos, golpear la zona de la ingle o golpear al rival caido.

El Muay Thai Tradicional que se practica hoy en dia varia levemente del antiguo arte de boxear y utiliza patadas y golpes de puño en un cuadrilátero con guantes similares a los que se utilizan en el boxeo occidental.  Se hace referencia al Muay Thai como "La Ciencia de los Ocho Miembros" ya que en este arte se utilizan mucho las manos, las piernas, los codos y las rodillas.  Un verdadero profesional y maestro de Muay Thai es capaz de ejecutar golpes utilizando ocho "puntos de contacto" a diferencia de los "dos puntos" (puños) utilizados en el boxeo occidental y de los "cuatro puntos" (puños y pies) que se utilizan en las formas de artes marciales orientadas principalmente hacia el deporte.

El Muay Thai es también visto como un espectáculo cultural dado que antes de la competencia de Muay Thai, el público tiene la oportunidad de ver a los boxeadores concentrados en el "Wai Khru", una hermosa danza ritual prepelea en la cual los boxeadores rinden homenaje a sus maestros.


El Wai: El Saludo
com

Nada expresa de forma tan inmediata y encantadora la gracia y hospitalidad de los Thailandéses que el wai.  El visitante es recibido con este saludo universal y cordial muestra de respeto a lo largo de toda su estadia en el país, desde la bienvenida de la azafata cuanto aborda un vuelo Thailandés, hasta la despedida de parte de la recepcionista del hotel donde se hospeda.

Y a todos los Thailandéses les encanta que un extranjero les devuelva este gesto incluso sin conocer muy bien su realización.  Simplemente, el wai se hace levantando las manos con las palmas juntas acercándolas levemente al cuerpo, a la altura del pecho y la frente.  La cabeza se debe inclinar un poco y todo el movimiento debe ser realizado en forma lenta y graciosa.  Existen, sin embargo, formas más exactas de realizar el wai, pero los Thailandéses no se sienten ofendidos si los extranjeros no logran identificar la forma correctamente.  Por ejemplo, mientras más alto se levantan las manos, mayor el respecto demostrado.  También es correcto que una persona más joven o de menor rango realice el wai primero y que la persona mayor lo responda.  Un saludo, una despedida, una muestra de respeto o gratitud, el wai es tanto una muestra de cortesía como una costumbre social importante.  Las formas de las manos representan un capullo de loto cerrado, símbolo de pureza.